جهت ثبت نام در کنفرانس و ارسال خلاصه مقاله خود، فرم زیر را تکمیل نموده و سپس فایل خلاصه مقاله را آپلود نمایید.