پروژهای آرمان دریا

پروژه های آرمان دریا:

  • مطالعه و پژوهش در زمینه سنسورهای آکوستیکی زیردریا
  • شبیه سازی حرکت ربات های زیردریایی (اژدرها) در اعماق مختلف آب
  • شبیه سازی تغییر جریانات دریاچه ها ناشی از آب و هوا و رودخانه ها