محور های همایش به شرح زیر است:

 

الف) علوم مختلف دریایی و جوی و محیط زیست

 • ارتباط عوامل جوی با توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس
 • محیط زیست و تنوع زیستی در دریا
 • آینده تنوع زیستی آبزیان در اکوسیستم های آبی
 • حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری
 • تغییرات آب و هوائی و اقلیمی و اثرات مختلف آنها
 • تغییرات اقلیمی و انرژی (راهبردها و سیاست‌ها)
 • انواع آلاینده­های آب
 • بررسی علل خشکسالی سال­های اخیر
 • پدیده های مختلف علوم و فنون دریایی و جوی و تاثیر آنها در علوم و صنایع دیگر مرتبط با این حوزه
 • بررسی مشکلات مختلف زیست محیطی در اثر بهره برداری های غیر اصولی در اکوسیستم های آبی
 • چالش های زیست محیطی موجود در موضوعات مختلف علوم دریایی و جوی از قبیل آلودگی، خشک شدن تالاب­ها
 • ارائه ی راهکار برای رفع معضلات موجود در محیط زیست دریا و جو از جمله کاهش آلودگی در آب­ و هوا
 • شناسایی و کنترل انواع آلودگی­ها و ارائه طرح­های جامع جهت حل مشکلات
 • ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن و راه کارهای کنترلی

 

ب) علوم مختلف دریایی و جوی و انرژی

 • شناسایی، بهروری، ذخیره سازی انرژی های تجدیدپذیر و پاک و شناسایی منابع در دریا و جو
 • اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی
 • فن‌آوری­های نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی
 • اندرکنش بین دریا و جو و انرژی موجود
 • سیاست گذاری و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
 • فرهنگ سازی و تشویق به استفاده از انرژی های حاصله در این حوزه

 

 ج) علوم مختلف دریایی و جوی و فناوری

 • فناوری های نوین زیست محیطی در حوزه دریا و جو
 • کاربرد تکنولوژی در این حوزه
 • کاربرد فناوری های جدید در حل مسائل مرتبط و مختلف در علوم دریایی و جوی
 • کاربرد مدل ها و نرم افزارهای مختلف در علوم و فنون دریایی و جوی
 • ارائه آنالیزهای کاربردی در این حوزه
 • ارائه مشکلات و ضعف های موجود
 • فن آوری­های نوین در پایش و حذف آلاینده ­های آب و هوا
 • روش­­های نوین کنترل آلودگی هوا
 • نقش پالایشگاه های صنعتی در تخریب اکوسیستم منطقه ایی