نوع ثبت نام                                                                مبلغ به تومان

 

اساتید و نویسندگان مقاله                                                    ۲۰۰٫۰۰۰

 

دانشجویان                                                                   ۱۵۰٫۰۰۰

 

 

 نحوه پرداخت هزینه ها

  • انجام ثبت نام تا پایان تیر ماه شامل ۱۰ درصد تخفیف میگردد.

  • نحوه پرداخت هزینه ها از طریق از طریق کارت های عضو شبکه شتاب و خدمات کارت به کارت بانکی انجام پذیرفته، می­بایست تصویر پرداخت از طریق ATM به آدرس اینترنتی کنفرانس ارسال گردد.

    شماره کارت  ۰۹۲۰ ۸۱۱۶ ۸۳۱۰ ۵۸۵۹   نزد بانک تجارت به نام خانم بتول حاج قنبر

  • گواهی مقالات اعطاء شده به پژوهشگران انفرادی می باشد اما بنا به تقاضای شما، نویسنده همراه یا استاد همراه با فونت کوچکتر درج خواهد گردید.

  • چنانچه نویسنده/نویسندگان همراه، درخواست گواهینامه ی جداگانه داشته باشند هزینه مجزا به مبلغ سی هزار تومان دریافت می گردد .

  • هزینه مقاله دوم به بعد مبلغ یکصد هزار تومان میباشد.

** دانشجویان گرامی جهت استفاده از گزینه تخفیف دانشجویی، ضروری است اسکن کارت دانشجویی معتبر و تاریخ دار و یا گواهی اشتغال به تحصیل را از طریق ایمیل به آدرس اینترنتی کنفرانس ارسال نمایند.